Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
CARDIOPED

Universitatea de Medicină și Farmacie Iuliu Hațieganu Cluj-Napoca, Departamentul de Cercetare, Dezvoltare și Inovare
Str. Louis Pasteur nr.4, et. III, camera 5
Tel. 0750 774869 sau 0750 774870 (de luni până vineri de la 09:00 la 17:00)
E-mail: cardiopedumfcluj@gmail.comListele persoanelor care au promovat evaluarea finală din cadrul programelor de formare (care beneficiază de certificatul de absolvire cu credite EMC și de pachetul de cărți):Listele persoanelor cu dosar eligibil pentru premiu:Calendar v14 (data actualizării 24.11.2015): ULTIMA VERSIUNE a Calendarului de livrare a  programelor de formare poate fi accesat AICI.

 • Grupele pentru întâlnirea 2 aferentă simulărilor pe manechine pentru programele P3+P4 pot fi consultate AICI (actualizare 22.10.2015);
 • Grupele pentru întâlnirea 2 aferentă simulărilor pe manechine pentru programele P5+P6 pot fi consultate AICI (actualizare 24.11.2015);
 • În cazul în care, din diverse motive, nu vă puteți prezenta la evaluarea finală programată, această se va reprograma pentru toți participanții într-o altă zi, fiecare grupă având astfel două date de evaluare;
 • În ceea ce privește absențele: A. pentru a fi eligibili pentru premiu de final, acest criteriu prevede că persoanele au absentat (motivat sau nemotivat) maximum 8 ore din totalul de 36 ore a activităților de formare fată în față – celelalte criterii sunt disponibile în metodologia de AICI; B. pentru creditare, prezenţa participanţilor pe toată durata de desfăşurare a programului de EMC este obligatorie; nerespectarea acestui criteriu conduce la neacordarea creditelor persoanei respective. (Colegiul Medicilor România au alocat un nr. de 60 credite EMC pentru programele de formare aferente medicilor iar Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România au alocat un nr. de 25 credite EMC pentru programele de formare aferente asistentelor/asistenților).

 


ANUNȚ: Prima întâlnire față în față pentru programele P3 și P4, va avea loc în 25 și 26 septembrie 2015 (Vineri cu începere de la ora 15:30 iar Sâmbătă cu începere de la ora 09:00). Până la prima întâlnire trebuie realizate activitățile on-line, fiecare participant primind indicații prin e-mail în acest sens. Pentru detalii ne puteți contacta la adresa de e-mail benta_dan@yahoo.com. Platforma de e-learning poate fi accesata AICI.


ANUNȚ: Prima întâlnire față în față pentru programul P2 va avea loc în 14 și 15 august 2015 (Vineri cu începere de la ora 16:00 iar Sâmbătă cu începere de la ora 10:00). Până la prima întâlnire trebuie realizate activitățile on-line, fiecare participant primind indicații prin e-mail în acest sens. Pentru detalii ne puteți contacta la adresa de e-mail benta_dan@yahoo.com. Platforma de e-learning poate fi accesata AICI.


Lista persoanelor selectate din grupul țintă al proiectului POSDRU/179/3.2/S/152289 pentru a participa la stagii de pregătire aprofundată în străinătate poate fi consultată AICI. În cazul în care, una sau mai multe din persoanele acceptate nu vor putea participa sau nu vor fi acceptate la unitățile din străinătate, se vor completa locurile cu persoanele imediat următoare din listele de rezervă.

Anunț 29.06.2015: Lista persoanelor înscrise/care au depus cerere pentru a participa la stagii de practică aprofundată în străinătate poate fi consultată AICI. În urma consultărilor, coordonatorii/responsabilii programelor de formare, au hotărât elaborarea unei grile de punctaj pentru selectarea participanților la stagiile de practică aprofundată în străinătate, astfel încât selecția să fie realizată pe criterii obiective, în condiții de transparență și, în același timp, să asigure realizarea obiectivelor proiectului de a crește calificarea profesională a cadrelor medicale care lucrează în domeniul CARDIOLOGIEI PEDIATRICE.

 • Grila pentru medici este disponibilă AICI.
 • Grila pentru asistente medicale/asistenți medicali este disponibilă AICI. Grila de autoevaluare limbi străine este disponibilă AICI.

Atenție! – La punctul IV. Recomandare din partea șefului de secție/compartiment TI/TII/electrofiziologie privind implicarea in domeniul cardiologiei pediatrice se pune parafa/ștampila  șefului de secție/compartiment TI/TII/electrofiziologie în dreptul punctajului corespunzător.

La fișă se atașează lista de publicații/lucrări științifice și o mapă cu copii ale acestora (fie în format listat dacă se depune fișa listată, fie în format electronic dacă se trimite lista pe mail).

Grilă se completează de fiecare aplicant și se poate transmite prin e-mail la adresa cardiopedumfcluj@gmail.com sau se poate depune la biroul proiectului Universitatea de Medicină și Farmacie Iuliu Hațieganu Cluj-Napoca, Departamentul de Cercetare, Dezvoltare și Inovare, Str. Louis Pasteur nr.4, et. III, camera 5, până cel târziu vineri 03.07.2015, ora 10:00 A.M.


Regulamentul de organizare și derulare a stagiilor de practică aprofundată în străinătate pentru grupul țintă din cadrul proiectului POSDRU/179/3.2/S/152289 poate fi consultat AICI + Corrigendum nr. 1 la regulament disponibil AICI. Anexe:


ANUNȚ: Prima întâlnire față în față pentru programul P1 va avea loc în 20 și 21 iunie 2015. Până la prima întâlnire trebuie realizate activitățile on-line, fiecare participant primind indicații prin e-mail în acest sens. Pentru detalii ne puteți contacta la adresa de e-mail benta_dan@yahoo.com. Platforma de e-learning poate fi accesata AICI.


ANUNȚ: Prima întâlnire față în față pentru programele P7 și P8 va avea loc în 5 și 6 iunie 2015. Până la prima întâlnire trebuie realizate activitățile on-line, fiecare participant primind indicații prin e-mail în acest sens. Pentru detalii ne puteți contacta la adresa de e-mail benta_dan@yahoo.com. Platforma de e-learning poate fi accesata AICI.


Procesul de selecție a grupului țintă s-a finalizat!

Lista finală a persoanelor declarate eligibile poate fi consultată AICI.

Lista finală a persoanelor declarate neeligibile poate fi consultată AICI.


 • Lista persoanelor care urmează programul P1 – Tratamentul chirurgical și minim invaziv al malformațiilor cardiace – medici poate fi consultată AICI;
 • Lista persoanelor care urmează programul P2 – Tratamentul chirurgical și minim invaziv al malformațiilor cardiace – asistente poate fi consultată AICI;
 • Lista persoanelor care urmează programul P3 – Diagnosticul și tratamentul urgențelor cardio-vasculare – medici poate fi consultată AICI;
 • Lista persoanelor care urmează programul P4 – Diagnosticul și tratamentul urgențelor cardio-vasculare – asistente poate fi consultată AICI;
 • Lista persoanelor care urmează programul P5 – Îngrijirea și supravegherea nou-născutului și sugarului cu malformații cardiace congenitale – medici poate fi consultată AICI;
 • Lista persoanelor care urmează programul P6 – Îngrijirea și supravegherea nou-născutului și sugarului cu malformații cardiace congenitale – asistente poate fi consultată AICI;
 • Lista persoanelor care urmează programul P7 – Diagnosticul tulburărilor de ritm la copii – medici poate fi consultată AICI;
 • Lista persoanelor care urmează programul P8 – Diagnosticul tulburărilor de ritm la copii – asistente poate fi consultată AICI;
 • Lista persoanelor care urmează programul P9 – Diagnostic ecografic prenatal și diagnostic anatomo-patologic al malformațiilor cardiace congenitale – medici poate fi consultată AICI;
 • Lista persoanelor care urmează programul P10 – Diagnostic imagistic (ecografic și RMN) al bolilor cardiace congenitale și dobândite la copii – medici poate fi consultată AICI.

 


 

Universitatea de Medicină și Farmacie “Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca, în calitatea de unic beneficiar, a demarat proiectul cu titlul “Dezvoltarea competențelor personalului medical specializat privind prevenția, diagnosticarea și tratamentul chirurgical al cardiopatiilor congenitale și dobândite la copii prin utilizarea tehnologiei de vârf. CARDIOPED” contract POSDRU/179/3.2/S/152289, cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, un proiect care urmărește perfecționarea a 80 de medici și 150 de asistente medicale privind prevenția, diagnosticarea și tratamentul chirurgical al cardiopatiilor congenitale și dobândite la copii.

 

Înscriere programe de perfecționare:
Regulamentul de înscriere actualizat este disponibil AICI (ultima actualizare 01.04.2015): compus din regulamentul inițial publicat în 31.03.2015 (AICI) și corrigendum nr. 1 din 01.04.2015 (AICI);

Anexe la prezentul regulament:

 

Regulamentul și toate anexele pot fi descărcate într-o arhivă de AICI (actualizare 01.04.2015).

 

Toate programele (P1-P10) au un număr de 100 ore (36 ore față în față și 64 ore on-line), iar în urma promovării probelor de evaluare, aferente programelor de perfecționare, se va obţine un certificat cu credite EMC (educație medicală continuă) recunoscut de către Colegiul Medicilor România/Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România (după caz). De asemenea, participanţii la programele de perfecţionare au posibilitatea de a obţine o subvenţie, sub formă de premiu, în valoare de 1250 de lei (impozabil)/program pentru asistente medicale și 2500 de lei (impozabil)/program pentru medici.

 

Acordare premii:
Pentru detalii referitoare la acordarea premiilor vă rugăm să consultaţi metodologia de acordare a premiilor care este disponibilă AICI iar modelul pentru cererea de premiu pentru programele de perfecţionare P1-P10, poate fi descărcat de AICI.